Asar ako sa mga "book lovers"

Asar ako sa mga “book lovers” na laging sinusukat ang ikinahihigit nila sa sangkatauhan base sa dami at uri ng mga librong nabasa nila. Dahil kung tutuusin, pagsisiwalat lang nila ito ng sariling kaignorantehan dahil hindi mo sila nababanaagan ng kabutihan sa kapwa at mas malalim na pagkakaunawa sa mundo. Palabasa ka nga, pain in the ass ka naman. Pero siyempre mas masama pa rin ang lagay ng mga ayaw magbasa, hindi pumipili ng babasahin, o walang inuunawa sa mga binabasa nila.

Tingnan ang kabuuan →